Wetenschappelijk onderzoek

Artsen en wetenschappers zijn altijd op zoek naar manieren om patiënten met mastocytose nog beter te kunnen behandelen. Om wetenschappelijke vooruitgang te boeken, voeren artsen onderzoeksstudies uit met mensen. Deze onderzoeken worden ook wel klinische studies genoemd.

Doel van wetenschappelijk onderzoek

Veel klinische studies zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en het evalueren of een nieuwe behandeling veilig, effectief en mogelijk beter is dan de huidige (standaard)behandeling.

Dit soort onderzoeken evalueert nieuwe geneesmiddelen, verschillende combinaties van bestaande behandelingen, nieuwe benaderingen voor chemotherapie of chirurgie en nieuwe behandelingsmethoden. Patiënten die deelnemen aan klinische studies zijn vaak één van de eersten die nieuwe behandelingen ontvangen voordat ze op grote schaal beschikbaar worden gesteld aan alle patiënten. Het is goed om te beseffen dat er geen garantie is dat de nieuwe behandeling veilig, effectief of beter zal zijn dan een standaardbehandeling.

Soms zijn mensen bezorgd dat ze, door deel te nemen aan een klinisch onderzoek, geen behandeling kunnen krijgen omdat ze in de controlegroep vallen waardoor ze een placebo of een ‘suikerpil’ te krijgen. Wanneer een placebo in een onderzoek wordt gebruikt, gebeurt dit met volledige kennis van de deelnemers.

Om deel te nemen aan een klinische studie, moeten patiënten eerst toestemming geven aan hun arts, dit heet geïnformeerde toestemming. Tijdens geïnformeerde toestemming moet de arts alle opties van de patiënt opnoemen, zodat de persoon begrijpt hoe de nieuwe behandeling verschilt van de standaardbehandeling. De arts moet ook een lijst maken van alle risico’s van de nieuwe behandeling, die al dan niet kunnen verschillen van de risico’s van standaardbehandeling. Ten slotte moet de arts uitleggen wat van elke patiënt nodig is om deel te nemen aan de klinische studie, inclusief het aantal doktersbezoeken, tests en het behandelingsschema. Ook wordt meer informatie gegeven over klinische onderzoeken, waaronder patiëntveiligheid, fasen van een klinische studie, beslissing om deel te nemen aan een klinische studie, vragen om het onderzoeksteam te stellen en links om klinische proeven te vinden.

Patiënten die deelnemen aan een klinische studie kunnen op elk moment stoppen met hun deelname om persoonlijke en/of medische redenen. Een reden zou kunnen zijn dat de nieuwe behandeling niet werkt of dat er ernstige bijwerkingen optreden. Het is belangrijk dat patiënten die aan een klinische studie deelnemen, met hun arts en onderzoekers praten over wie hun behandeling en zorg zal verlenen tijdens de klinische studie, nadat de klinische studie is geëindigd en/of de patiënt ervoor kiest de klinische studie te verlaten voordat deze plaatsvindt of afloopt.

Klinische studies vinden alleen plaats in de expertisecentra,  niet in regionale ziekenhuizen.