Landelijke Patiëntendag zaterdag 6 april 2024

Op zaterdag 6 april 2024 is het dan zover de Landelijke Patiëntendag. Ook dit jaar zijn wij weer welkom bij De Kinderkliniek in Almere. De Kinderkliniek ligt centraal in het land en is makkelijk bereikbaar met het OV.
Het programma begint om 11:00 uur en niet-leden zijn welkom vanaf 12.00 uur na de Algemene Ledenvergadering.

Schrijf je hier in om deel te nemen aan de Landelijke Patiëntendag.

Middagprogramma met als thema:

Energieverdeling, het omgaan met de beperkte energie en vermoeidheid die Mastocytose met zich meebrengt in alle aspecten van het dagelijks leven en werk.

Wij hopen iedereen te mogen verwelkomen op onze Patiëntendag!

Hartelijke groet,
Bestuur Mastocytosevereniging Nederland

Programma Patiëntendag

11:00 uur   Algemene Leden Vergadering

  • Opening
  • Vastellen agenda
  • Mededelingen
  • Verslag ledenvergadering 2023
  • Beleidsplan Mastocytose Vereniging Nederland en Meerjarenplan 2024-2026
  • Verslag penningmeester, VWS aanvraag inclusief transparantieregeling en Kascommissie
  • Bestuur: 1 bestuurslid is aftredend, 1 bestuurslid aftredend en herkiesbaar. Benoemen nieuwe voorzitter, er is 1 vacature. Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@mastocytose.nl
  • Rondvraag
  • Sluiting

12:00 – 13:00 uur   Gezamenlijke lunch (wordt verzorgd)
– Bijpraten met andere patiënten/partners/ouders/gezinsleden
– Jaarlijkse oefening met de Adrenaline-auto injector pen (Epipen en Jext)

Middagprogramma met als thema:

Energieverdeling, het omgaan met de beperkte energie en vermoeidheid die mastocytose met zich
meebrengt in alle aspecten van het dagelijks leven en werk.

13:00 – 13.15 uur Interview met een mastocytose patiënt, over zijn ervaringen met energieverdeling en ergotherapie.
13.15 – 14.15 uur Manouk Zardouz-Spoor en Anne van Bemmel van TOP Ergotherapie en Coaching uit Almere, over energieverdeling en omgaan met grenzen bij mensen met een chronische ziekte.
14.15 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15:15 uur Maud Hermans, bedrijfsarts bij ArboNed.
15:15 – 15:30 uur Afsluiting
15.30 – 16.00 uur Informeel samenzijn.

Manouk Zardouz-Spoor en Anne van Bemmel zijn ergotherapeut van TOP Ergotherapie en Coaching uit Almere. Zij zijn een eerstelijns ergotherapiepraktijk, die cliënten begeleiden bij vraagstukken op gebied van
vermoeidheid, belasting/belastbaarheid en opbouwen van activiteiten naar mogelijkheden en
beperkingen van de cliënt.
Maud Hermans is bedrijfsarts bij ArboNed in Zuid-Limburg. Hiervoor werkzaam geweest als internist-allergoloog-immunoloog bij het expertisecentrum voor mastocytose in het Erasmus MC.

De Kinderkliniek in Almere sponsort elk jaar de ruimte voor de jaarlijkse Patiëntendag, daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.

De Kinderkliniek
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere