Klachten

Het hebben van teveel mestcellen kan tot gezondheidsproblemen leiden. De klachten bij mastocytose zijn aan de ene kant het gevolg van de stapeling van mestcellen in een orgaan of in de botten. Aan de andere kant komen er mediatoren vrij. Het steeds maar vrijkomen van mediatoren heeft onder meer ernstige vermoeidheid tot gevolg. Ook worden klachten als jeuk, flushing (soort opvlieger), buikpijn, diarree, botpijn, benauwdheid en hartkloppingen regelmatig genoemd. De symptomen bij mastocytose zijn zeer divers. Ze wisselen sterk in ernst en voorkomen tussen patiënten, elke patiënt met mastocytose heeft een individueel klachtenpatroon.

Als u zich zorgen maakt over een symptoom of een teken op deze lijst, neem dan contact op met uw arts.

Algemene klachten

 • Opvliegers
 • Rode, jeukende uitslag
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Flauwte
 • Kortademigheid
 • Piepende ademhaling (problemen met ademhalen)
 • Brain fog (onvermogen om te concentreren)

Urticaria Pigmentosa

 • Roodbruine vlekken op de huid
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Diarree
 • Hoofdpijn
 • Verhoogde hartslag
 • Facial flushing (roodheid van het gezicht)
 • Brain fog (onvermogen om te concentreren)

Systemische mastocytose

 • Huidletsels
 • Urticaria pigmentosa
 • Facial flushing/ Rood gezicht/ Blozen
 • Jeuk
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Hartkloppingen (een onregelmatige of ongewoon snel kloppend hart)
 • Bot- en spierpijn

 • Bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen, dat vermoeidheid kan veroorzaken)
 • Brainfog (onvermogen om te concentreren)

 • Heftige reacties op geneesmiddelen, insectensteken

 • Botontkalking

 • Lage bloeddruk (flauwvallen of duizelig zijn)

Symptomen van systemische mastocytose kunnen soms optreden als “aanvallen of gebeurtenissen”, waarbij meerdere symptomen tegelijk optreden. Na een aanval kan de persoon vermoeid (moe) en lethargisch (slaperig, energieloos) zijn.

Anafylaxie

Sommige mastocytose patiënten kunnen zo’n ernstige reactie krijgen, dat zij een anafylactische shock krijgen. Anafylaxie (ook wel anafylactische shock genoemd) is een plotseling optredende ernstige allergische reactie van het lichaam die levensbedreigend is. Bij een gevaar voor anafylaxie is het verstandig een hulpmiddel bij u te dragen.

Anafylaxie kan worden uitgelokt door allergenen. Allergenen zijn stoffen die van buiten het lichaam afkomstig zijn en een allergische reactie kunnen veroorzaken. Een allergeen kunt u bijvoorbeeld binnen krijgen door iets wat u eet (fruit, pinda’s), door een insectenbeet/steek of door inname van medicijnen.

Meestal reageert uw lichaam snel op een allergeen, maar de allergische reactie kan ook pas uren later optreden. Hoe sneller de allergische reactie optreedt, des te ernstiger is het beloop. Anafylaxie komt niet vaak voor maar is een gevaarlijke aandoening die direct behandeld moet worden.

Adrenaline (epinefrine) is hét middel om anafylaxie te behandelen. Wanneer u eerder een anafylactische reactie/shock of anafylaxie heeft gehad of uw arts heeft geconstateerd dat u een risico loopt op anafylaxie, dan wordt een recept uitgeschreven voor een adrenaline auto-injector. Dit is een automatische injectiespuit, waarmee u uzelf (of door iemand anders) een standaard dosis adrenaline in uw dijbeen kunt (laten) injecteren.