De ziekte mastocytose gaat niet gepaard met een verminderd afweersysteem.

Ook al zijn mestcellen onderdeel van het afweersysteem, is gebleken dat je als mens vrij goed zonder ze kunt. Sommige medicijnen die gebruikt worden in de behandeling van mastocytose kunnen wel leiden tot een verminderd afweersysteem, met name prednison. Voor zover bekend leiden de nieuwere behandelingen zoals midostaurin en avapritinib niet tot een verminderde afweer maar dit is nog niet geheel zeker.

In principe zijn er dus voor mensen met mastocytose geen aanvullende maatregelen nodig tegen het nieuwe coronavirus, anders dan de maatregelen die al door de overheid zijn genomen en die voor het hele land gelden op dit moment.

  • Vermijd grote groepen,
  • Het openbaar vervoer,
  • Zieke mensen,
  • En ga eigenlijk nergens naartoe waar je niet echt hoeft te zijn de komende weken.

Tenslotte, waarschijnlijk ten overvloede: Mocht u als mastocytose patiënt onverhoopt toch COVID-19 krijgen en zo ziek worden dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis, contacteer dan altijd uw eigen behandelaar voor adviezen omtrent medicatie en het voorkomen van mestcel reacties.

Zie ook:

Huisartsenbrochure mastocytose