Ter info hieronder de info van de overheid m.b.t. vaccinaties voor COVID.

Voor alle duidelijkheid: mastocytose patiënten behoren niet tot een risicogroep, noch wat betreft het risico op anafylaxie, noch wat betreft een hoger risico op complicaties.

Dit betekent dat iedereen zijn/haar vaccinaties via de GGD dient te halen dan wel wordt opgeroepen door de huisarts op grond van de leeftijd.