© 2013 - 2019 webdesign by Equipware  ·  hosting by Manetti IT  ·   All Rights reserved  ·
 
 
 
mastocytose patienten vereniging logo

Triggers.

medicatie
spinazie
schaal yoghurt
roomboter
Triggers kunnen per persoon verschillen.
Histamine-aanvallen worden uitgelokt door zogenaamde triggers. Deze triggers kunnen per patiënt verschillen. Maar er zijn ook verschillen per situatie omdat triggers kunnen stapelen. Als je bv. vermoeid bent, ben je veel gevoeliger voor andere triggers. Er zijn ook situaties bekend waarbij een patiënt de ene keer zeer heftig reageert op een wespensteek en een volgende keer bijna niet.
Door patiënten gerapporteerde triggers (bron: ervaringen van patiënten op de Nederlandse discussielijst; hoe lager op de lijst hoe minder vaak gerapporteerd):
Artsen waarschuwen voor bepaalde medicijnen of stoffen die bij medisch onderzoek worden gebruikt (bron: protocol hematologiegroningen onder mastocytose):
Sommige patiënten zijn erg gevoelig voor voedsel, terwijl andere patiënten die veel zieker kunnen zijn hier nauwelijks op reageren. Vaak zijn het reacties op voedsel dat van zichzelf histamine bevat of dat door een manier van conserveren heeft gekregen, de instructie voor urineverzameling bevat een lijstje met histamine bevattend voedsel dat moet worden vermeden voor een goede meting.
Je kunt als patiënt in het ziekenhuis altijd hulp vragen van een diëtist om te achterhalen waar jouw gevoeligheid ligt.
Daarnaast zijn er meldingen van patiënten van bepaalde vetten die een reactie kunnen uitlokken:
imuunstysteem
histamine blokkers

Symptomen.

Symptomen worden vaak veroorzaakt door degranulatie (vrijkomen) van mediators (hulpstoffen) die zijn opgeslagen in mestcellen.
Mestcellen bevatten granules (pakketjes) van chemicaliën zoals histamine die uit de mestcel kunnen vrijkomen.
Deze chemische uitstoot kan leiden tot verschillende symptomen:
Er zijn verschillende typen mastocytose en de symptomen kunnen acuut of chronisch zijn.
De hevigheid van de symptomen kan mild zijn maar ook ernstig, een acute anaphylaxie is potentieel levensbedreigend, en is afhankelijk van triggers (prikkels) die enorm kunnen verschillen tussen patiënten onderling.
In het zeldzame geval van agressieve systemische mastocytose en in mestcel leukemie kunnen symptomen optreden door de verandering en vernietiging van organen door mestcelinfiltratie.
cartoon spreekkamer arts
bron:  mastocytosis.eu
pijl omhoog

Insectenallergie.

30% van de patiënten met mastocytose heeft een insectenallergie. Dit betekent dat van elke 10 mastocytosepatiënten, er 2 tot 3 allergisch zijn voor insecten. Dit is meer dan in de algemene bevolking waar het percentage 1-3% is.
Zie de download Immunotherapie voor insectenallergie bij mastocytose.

Voedselallergie.

Volgens de artsen in het UMCG is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de patiënten met mastocytose een dieët zouden moeten volgen, om de klachten te verminderen.
Het lijkt erop dat er een groep mastocytose patiënten is, die een voedselallergie hebben, naast hun mastocytose.

Het is erg lastig om daar een goed onderzoek naar te doen. De reden is heel duidelijk, elke patiënt reageert anders. Dit kan zelfs per dag verschillen.  Zo kan er geen goed onderzoek naar gedaan worden.

Er zijn mastocytose patiënten die wel baat hebben bij een histamine vrij dieët.
thermometer
wesp