© 2013 - 2019 webdesign by Equipware  ·  hosting by Manetti IT  ·   All Rights reserved  ·
 
 
 
mastocytose patienten vereniging logo
Fase 2-studie van midostaurine voor gevorderde systemische mastocytose
Fase 2-studie van midostaurine voor gevorderde systemische mastocytose
(0)2017-07-25 12:05   ( Nieuws )
Tags SM 
Prof. Jason Gotlib


Midostaurine is een orale multikinaseremmer die Asp816Val-gemuteerd KIT remt, een primaire drijver van pathogenese van systemische mastocytose (SM). Prof. Jason Gotlib (Stanford University CA) en collega’s hebben een fase 2-studie uitgevoerd van werkzaamheid en veiligheid van midostaurine voor gevorderde SM, gedefinieerd als agressieve SM (ASM), SM met een geassocieerd hematologisch neoplasme (SM-AHN), en mestcelleukemie (MCL). Ze publiceren resultaten van de studie na mediaan tien jaar follow-up online in Leukemia.1

Deelnemers aan de studie waren drie patiënten met ASM, zeventien met SM-AHN, en zes met MCL, allen met tenminste één teken van orgaanschade. Ze kregen midostaurine 100 mg tweemaal daags. Tijdens de eerste taalf vier-weekse cycli werd overall respons gezien in 69% van de patiënten (majeure respons in 50%, partiële respons in 19%) met klinisch profijt in alle varianten van gevorderd SM. Met voortgezette therapie werd complete remissie van SM gezien in twee patiënten. Meer dan 50% reductie in beenmergmestcellen werd gezien in 68%, en meer dan 50% reductie van serum-tryptaseniveaus in 46%. De mediane overall survival was 40 maanden voor het gehele cohort en 18,5 maanden voor de MCL-patiënten. Laaggradige gastroïntestinale toxiciteit waren ‘common’ en konden worden gemanaged met anti-emetica. De meest-frequente graad 3- of 4-toxiciteiten waren hyperlipasemie (15% van de patiënten) en anemie (12%).

De onderzoekers concluderen dat de studie duurzame activiteit en tolerabiliteit van midostaurine voor gevorderd SM heeft laten zien.

1.DeAngelo DJ, George TI, Linder A et al. Efficacy and safety of midostaurin in patients with advanced systemic mastocytosis: 10-year median follow-up of a phase II trial. Leukemia 2017; epub ahead of print

Bron: midostaurine-voor-gevorderde-systemische-mastocytose

Lees ook: Goede resultaten nieuwe therapie systemische mastocytose.