© 2013 - 2018 webdesign by Equipware  ·  hosting by Manetti IT  ·   All Rights reserved  ·
 
 
mastocytose patienten vereniging logo
Mestcellen.
Mestcellen gaan vanuit het beenmerg via het bloed naar de verschillende weefsels van het lichaam: lever, lymfeklieren, alle organen,...
Ze dringen door de wanden van de bloedvaten en nestelen zich in de onmiddellijke omgeving van die bloedvaten, in geringe hoeveelheden. Ze zijn daar verantwoordelijk voor de ontstekingsreacties, in de goede zin van het woord.
Dat betekent dat ze de weefsels afschermen tegen agressie van belagers die pogen het lichaam binnen te dringen (infecties).
Ze hebben dus een taak in de bescherming en de verdediging.


Mestcellen zijn chemische bommen.


Ze zitten propvol met kleine bolletjes vol chemische stoffen: histamine, prostaglandines, cytokines ,... Ze laten die stoffen vrij in hun omgeving als ze geactiveerd worden, t.t.z een signaal krijgen van een andere cel vb een cel van de huid, een andere witte bloedcel.
Deze zendt zo’n signaal uit als er iets ongewoons voorvalt op die plaats: een trauma of een infectie. Die chemische stoffen beschermen het eigen weefsel tegen alles wat vreemd of ontaard is.
De meeste bloedcellen worden geactiveerd door bepaalde specifieke groeifactoren.
Deze doen de cel uitgroeien van primitieve cel tot volwassen cel en stimuleren ze tot vermenigvuldiging.

Zo is er ook een groeifactor voor mestcellen: de mestcel groeifactor (mast cell growth factor).
De mestcellen dragen op hun oppervlak een receptor, voor het ontvangen van de groeifactor. Er zijn ook mestcel co-factoren die de groeifactor onwerkzaam maken, als de vermenigvuldiging niet of niet meer nodig is.

Mastocytose is een abnormale toename van het aantal mestcellen.
In het mechanisme zijn er waarschijnlijk verschillende factoren die een rol spelen.
Zo kan de co-factor defect zijn zodat de groeifactor vrij spel krijgt en de mestcel populatie tot ongebreidelde expansie komt.
mestcel uitleg
Waarom die co-factor defect is, weet men niet met zekerheid.
Als er teveel mestcellen in het lichaam aanwezig zijn en die worden door een of andere oorzaak geactiveerd dan maken ze een enorme hoeveelheid chemische stoffen vrij, die het weefsel hadden moeten beschermen maar die door hun overvloed schade aanrichten.
Daarmee verklaart men de tekenen, symptomen, van mastocytose.
Mast cell growth factor activeert ook de stam cellen, in het beenmerg, waaruit de primitieve witte bloedcellen ontstaan (hematopoietic stem cell) en ook de pigment cellen in de huid (melanocyten). Dat verklaart dat we bij mensen met mastocytose ook pigment huidletsels vinden.
cellen van het bloed