© 2013 - 2019 webdesign by Equipware  ·  hosting by Manetti IT  ·   All Rights reserved  ·
 
 
mastocytose patienten vereniging logo

Artsen en kenniscentra.

Voor het stellen van diagnose systemische mastocytose worden geavanceerde technieken ingezet en is specifieke expertise nodig. De begeleiding van patiënten met mastocytose vergt specifieke aandacht. Vele medicamenten kunnen aanvallen, soms leidend tot diepe shock, veroorzaken. Voor ingrepen, met name anesthesie, zijn specifieke maatregelen nodig.

Gezien de zeldzaamheid worden deze patiënten bij voorkeur verwezen naar een centrum gezien de benodigde expertise qua diagnostiek en therapie.
Het UMCG functioneert met een multidisciplinaire mastocytose polikliniek voor Nederland als
Center of Excellence binnen de European Competence Network on Mastocytosis. Samen met andere UMC's functioneert een landelijke multidisciplinaire werkgroep Mastocytose.

Zeldzame ziekten expertisecentrum.Het Erasmus MC is met een multidisciplinaire mastocytose-polikliniek voor Nederland als Center of Excellence binnen de European Competence Network on Mastocytosis.

Vanwege de zeldzaamheid van de ziekte, worden patiënten met mastocytose bij voorkeur verwezen naar een gespecialiseerd centrum vanwege de kennis die daar is op het gebied van diagnostiek en therapie.

UMCG opent Nederlands Mastocytose Centrum Groningen

Om patiënten met de zeldzame ziekte mastocytose de best mogelijke, hoog specialistische zorg te bieden, opent het UMCG het Nederlands Mastocytose Centrum Groningen.  Hierin werken medisch specialisten van uiteenlopende vakgebieden samen.
Het Nederlands Mastocytose Centrum Groningen is het enige expertisecentrum voor deze aandoening in Nederland en een van de 41 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in het UMCG. Het centrum is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde van het  UMCG en wordt op 30 september officieel geopend met een symposium.

Zeldzame ziekte met vele gezichten